Sky-AR

This image has an empty alt attribute; its file name is logo_skyar_final_whitebg-1024x470.jpg

Inleiding

Sky-AR is de add-on oplossing voor elke piloot die optimaal gebruik wil maken van Augmented Reality. Sky-AR houdt namelijk alle vlucht- en navigatiegegevens continu ter beschikking, onafhankelijk van waar de piloot zijn blik op richt.

Sky-AR bestaat uit een Electronic Flight Instruments System (EFIS) interface, een tablet met de Sky-AR navigation software en een Augmented Reality bril .

Sky-AR kan zonder grote bekabelings- of aanpassingswerken ingebouwd worden als het vliegtuig met een EFIS  is uitgerust 

This image has an empty alt attribute; its file name is Sky-AR-Schematic-1-1024x576.jpg

Basisprincipes

Augmented Reality

De piloot ziet de wereld door zijn Augmented Reality bril, deze voegt   vlucht- en navigatiegegevens (waypoints, CTR, TMA,..) evenals  mogelijke gevaren toe aan het luchtruim.

Ook nabije vliegvelden worden aangeduid op de Augmented Reality bril en alle nuttige informatie betreffende het vliegveld wordt op de tablet ter beschikking gesteld.

Indien het vliegveld is uitgerust met een ILS systeem, verschijnt er een « funnel », gebaseerd op de ILS informatie, die de piloot helpt tijden de landing. Indien er geen ILS systeem beschikbaar is, wordt gebruik gemaakt van een theoretische « funnel ».  

De EFIs interface is uitgerust met een A-DSB ontvanger die Sky-AR toelaat om alle, met  A-DSB uitgeruste vliegtuigen,  te visualiseren eenmaal deze binnen een bepaalde afstand van het met Sky-AR uitgeruste vliegtuig komt.

Elementen van een LowAir kaart (zoals windmolens, CTR, TMA,…)  worden in de Augmented Reality zichtbaar gemaakt vanaf een bepaalde afstand . 

Augmented Navigation 

De Navigatie App wordt gebruikt om vluchten voor te bereiden, belangrijke informatie wordt op de Augmented Reality brillen zichtbaar gemaakt. 

De navigatie waypoints worden in de ruimte voorgesteld in overeenstemming met de hoogte en coördinaten van de vluchtplanning. De verschillende vluchtzones (CTR,AWY,TMA,…) worden zichtbaar gemaakt als driedimensionale objecten eens het vliegtuig deze nadert.

Augmented Safety

De piloot kan zich concentreren op de externe omgeving en zo het risico minimaliseren van “Tunnel Vision” met mogelijk verlies van opvolging van belangrijke vlucht parameters .

Sky-AR zal vlucht parameters die de veiligheidszone naderen benadrukken zodat de piloot tijdig de nodige acties kan ondernemen.

Door de snelheid en oriëntatie van het vliegtuig te vergelijken met de werkelijke verplaatsing ten opzichte van de grond zal Sky-AR eveneens de windrichting en -snelheid inschatten.  Bij een noodlanding zorgt dit voor heel wat tijdsbesparing en extra ondersteuning.